MG020 – Willem Harold Boog, Drie Oud-Hollandsche liederen uit Valerius Gedenckclanck

musiscript-uitgaveMG020
Drie Oud-Hollandsche liederen uit Valerius Gedenckclanck
* Toccatine en koraal ‘Wilt heden nu treden’
* Bede ‘O Heer, die daer des hemels tente spreidt’
* Parafrase ‘Gelukkig is het land (met Oranje boven)’

Willem Harold Boog